Kurslar

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə  Elm-Tədris Mərkəzi tərəfindən əlavə təhsil üzrə  təklif edilən ödənişli təlimin qiymətləri və dinləyicilərin təlim müddətləri 

Sıra N-si Təlimin adı Təlim müddəti (saatla) Təlimin qiyməti (manatla)
1 Kommersiya təşkilatlarında Beynəlxalq və Milli Mühasibat Uçotu Standartları əsasında praktiki mühasibatlıq 64 500
2 Kiçik sahibkarlıq subyektləri üçün praktiki mühasibatlıq 28 300
3 Orta və iri sahibkarlıq subyektləri üçün praktiki mühasibatlıq 34 350
4 Kommersiya təşkilatlarında vergi uçotunun təşkili 40 300
5 Kommersiya təşkilatlarında maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə praktiki təlim 20 200
6 Kommersiya təşkilatlarında birləşdiril­miş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabat­larının hazırlanması üzrə praktiki təlim 20 200
7 Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotunun praktiki təşkili 50 400
8 Maliyyə uçotu 50 350
9 Vergi uçotu 40 300
10 İdarəetmə uçotu 50 350
11 Maliyyə hesabatlarının hazırlanması 50 500
12 Maliyyə risklərinin təhlili 32 230
13 Maliyyə riyaziyyatı 32 230
14 Elmi məqalələrin beynəlxalq standartlara uyğun hazırlanması 30 200
15 Riyazi statistika və maliyyə riyaziyyatının aktuar hesablamalarda tətbiqi 50 350
16 Ümumi bank işi 36 300
17 Peşəkar bank işi 24 250
18 Bank əməliyyatçılarının hazırlığı 18 200
19 Kredit mütəxəssislərinin hazırlığı 18 200
20 Əmək qanunvericiliyi və kadr işinin təşkili 24 200
21 Avtomatlaşdırılmış mühasibatlıq proqramı (1 C (8.1,2,3)) 50 300
22 MS Excel 24 150
23 MS Word, MS Power Point 32 100
24 Məntiq kursları 36 150
25 İnformatika   36 180
25 "Business English" kursu 48 300

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə  Elm-Tədris Mərkəzi tərəfindən təklif edilən ödənişli xidmətlər

1 Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotunun təşkili və maliyyə, vergi, məcburi dövlət sosial sığortası, statistik hesabat­la­rı­n hazırlanması üzrə məsləhət xidmətləri Müqavilənin məbləği təşki­latın iş xüsusiyyət­lərindən asılı olaraq tərəflərinqarşı­lıqlı razılığı əsasında müəy­yən­ləşdirilir
2 Kommersiya təşkilatlarında mühasibat uçotunun təşkili və maliyyə, vergi, məcburi dövlət sosial sığortası, statistik hesabat­la­rı­n hazırlanması üzrə məsləhət xidmətləri Müqavilənin məbləği təşki­latın iş xüsusiyyət­lərindən asılı olaraq tərəflərin qarşı­lıqlı razılığı əsasında müəy­yən­ləşdirilir
3 Publik hüquqi şəxslərdə mühasibat uçotunun təşkili və maliyyə, vergi, məcburi dövlət sosial sığortası üzrə  statistik hesabat­la­rı­nın hazırlan­ması üzrə məsləhət xidmətləri Müqavilənin məbləği təşki­latın iş xüsusiyyət­lərindən asılı olaraq tərəflərin qarşı­lıqlı razılığı əsasında müəy­yən­ləşdirilir
4 Qeyri-hökumət təşkilatlarında mühasibat uçotunun təşkili və maliyyə, vergi, məcburi dövlət sosial sığortası üzrə  statistik hesabat­la­rı­nın hazır­lan­ması üzrə məsləhət xidmətləri Müqavilənin məbləği təşki­latın iş xüsusiyyət­lərindən asılı olaraq tərəflərin qarşı­lıqlı razılığı əsasında müəy­yən­ləşdirilir
5 Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbə­lərinin, digər təlim mərkəzlərinin dinləyicilərinin əlavə təhsilinin təşkili ilə bağlı xidmətlər  Xidmətin dəyəri sifarişin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq tərəflərin qarşı­lıqlı razılığı əsasında müəy­yən­ləşdirilir