Mərkəziniz fəaliyyət istiqaməti nədir?

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Elm-Tədris Mərkəzi Maliyyə Nazirliyinin aparatının, onun strukturuna daxil olan dövlət xidmət və agentliklərinin, Nazirliyin yerli bölmələrinin və tabeliyində olan digər qurumların və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin işçilərinin peşə hazırlığınının təkmilləşdirilməsini, yenidən hazırlanmasını, o cümlədən əlavə təhsilinin təşkilini həyata keçirir.
Eyni zamanda dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların, habelə digər dövlət idarə və müəssisələrinin maliyyə və mühasibat işçilərinin Büdcə Təşkilatları üçün Milli Mühasibat uçotu Standartları əsasında fəaliyyət göstərə bilmələri və peşəkarlıq dərəcəsinin artırılması üçün təlimlər təşkil edir və müvafiq tədris vəsaitləri hazırlayır.