Tədris materialları

 

İqtisadiyyatın  əsasları

Maliyyə uçotu

İdarəetmə Uçotu

İdarəetmə İnformasiya Sistemləri

Biznes hüququ və vergilər

Özəl sektor üçün maliyyə hesabatları

Büdcə sektoru üçün maliyyə hesabatları

Audit və Əminlik

Korporativ İdarəetmə, Etika və Risklərin idarəolunması

Korporativ Hesabatlılıq

Maliyyə Menecmenti