Emil Əhmədov

АМЕА “Azərbaycan Milli Enskiopediyası“ Elmi Mərkəzi, Baş mühasib müavini

 Kurslarda iştirak etdiyim müddətdə dərslərin interaktiv, müasir texniki avadanlıqlarla keçilməsi, iştirakçılara fərdi yanaşılması, keçilən dərslərin mənimsənilməsində böyük rolu oldu. Burada, yeni biliklərlə yanaşı yeni dostlar da qazanmış oldum. Bu yeni tanışlıq, uzun müddət təcrübəyə malik şəxslərlə bir qrupda təlimlərdə iştirak onların təcrübəsindən də faydalanmağıma səbəb oldu. Bu baxımdan Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Elm-Tədris Mərkəzinin əməkdaşlarına, kursların təşkilində zəhməti olan digər şəxslərə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.