Onlayn TEST

Question 1 of 24

Bütün əməliyyatların və hadisələrin baş verən anda tanınması ( pulun ödənildiyi və ya alındığı vaxtda deyil ) və maliyyə hesabatlarında aid olduqları dövrdə qeyd edilməsini tələb edən mühasibat konsepsiyası:

Əhəmiyyətlilik konsepsiyası

Ardıcıllıq konsepsiyası

Ehtiyatlılıq konsepsiyası

Yuxarıdakılardan heç biri