Onlayn TEST

Sual 1 / 24

Şübhəli debitor borcları üzrə ehtiyyatın azalmasının nəticəsi:

Aktivlərin azalması

Xalis mənfəətin artması

Xalis mənfəətin azalması

Öhdəliklərin artması