Onlayn TEST

Sual 1 / 24

Aşağıdakı bəndlərdən hansı gəlirdir?

İşçilərin əməkhaqları

Uzunmüddətli aktivlərin satışından əldə edilən pul vəsaiti

Əldə edilmiş faiz

Səhm kapitalı