Onlayn TEST

Sual 1 / 24

Aşağıdakılardan hansı təchizatçıdan satınalmaların qeyd edilməsi üçün ilkin sənəddir?

Alış hesab-fakturası

Alış sifarişi

Təchizatçı ilə üzləşmə aktı

Ödəniş tapşırığı